Cud i Miód - catering dietetyczny lub dieta pudełkowa.


Regulamin serwisu

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO CUD I MIÓD

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zakupu cateringu dietetycznego Cud i Miód w ramach serwisu internetowego https://cudimiod.pl/ (dalej, jako Sklep).
 2. Prowadzącym Sklep jest Piotr Śmieszek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cud i Miód Catering Piotr Śmieszek przy ul. Naramowicka 92 w Poznaniu 61-619, NIP 855 156 16 84, REGON 301077194 (dalej jako Sprzedający, Cud i Miód).

 

§ 2 Słownik

Następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

Klient – osoba korzystająca ze Sklepu w celu zakupu Produktu

 

Konto Klienta – indywidualne konto utworzone przez Klienta umożliwiające składanie Zamówień oraz śledzenie realizacji Zamówień bezpośrednio za pośrednictwem Konta Klienta

 

Konsument – Klient dokonujący zakupu Produktu, jeżeli zakup Produktu nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową takiego Klienta oraz Klient będący osobą fizyczną zawierający Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że  Umowa nie ma dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sprzedającego regulująca zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego, znajdująca się pod linkiem: https://cudimiod.pl/polityka-prywatnosci/

 

Produkt/Catering – gotowe dania stanowiące przedmiot Zamówienia.

 

Regulamin – niniejszy Regulamin

 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem https://cudimiod.pl/

 

Sprzedający/Cud i Miód – Piotr Śmieszek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cud i Miód Catering Piotr Śmieszek przy ul. Naramowicka 92 w Poznaniu 61-619, NIP 855 156 16 84, REGON 301077194.

 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klientów w sposób i w zakresie określonym niniejszym Regulaminem

 

Zamówienie – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • 3.1. Zakres świadczonych usług
 1. Sprzedający, za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące usługi świadczone drogą elektroniczną (Usługi):
 2. usługę zapoznawania się z Produktami możliwymi do zakupu za pośrednictwem Sklepu,
 3. usługę zakładania oraz prowadzenia Konta Klienta, przy czym Konto Klienta obsługiwane jest przez zewnętrznego dostawcę: MasterLife Solutions sp. z o.o.,
 4. usługę umożliwiającą składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu bez zakładania Konta Klienta,
 5. usługę umożliwiającą dokonanie za pośrednictwem uprawnionego podmiotu trzeciego płatności za dane Zamówienie.
 6. Usługa, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej świadczona jest przez zewnętrznego dostawcę. Zasady korzystania z usługi określa regulamin Dietly znajdujący się pod linkiem: https://dietly.pl/regulamin-dietly?_ga=2.253518666.2121302828.1717152697-52668802.1717152695 (dalej, jako Regulamin Dietly).
 7. Pozostałe Usługi, świadczone są przez Sprzedającego nieodpłatnie.
 8. Do korzystania Usług konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 9. połączenie z internetem,
 10. akceptacja tzw. plików cookie,
 11. zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie,
 12. posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail.
 13. Sprzedający nie ponosi względem Klientów odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu ze względu na niespełnienie przez Klienta wymogów technicznych opisanych w ust. 2 powyżej z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego.
 14. Klient może korzystać ze Sklepu wyłącznie w celu nabywania Produktów. Zabrania się używania Sklepu w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Sklepu treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw.

§ 3.2. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług powinny być składane mailowo na adres: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. Dane Klienta składające reklamację,
 4. Opis sytuacji lub zdarzenia, co do którego składana jest reklamacja.
 5. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.
 6. W zakresie Usług, o których mowa w 3.1.2 powyżej, zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji reguluje Regulamin Dietly.

 

§ 4 Sprzedaż Cateringu

§ 4.1. Postanowienia wstępne

 

 1. Sprzedający oferuje Klientom następujące Produkty:
 2. Dieta standard (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/180kcal/2000kcal/2200 kcal/2500kcal/3000kcal/3500kcal) – od 1 do 5 posiłków
 3. Dieta standard premium (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal/2500kcal/3000kcal/3500kcal) – od 1 do 5 posiłków
 4. Dieta sport (1000kcal/1200 kcal/ 1500 kcal/ 1800 kcal/ 2000 kcal/2500 kcal/3000/kcal/3500 kcal) – od 1 do 5 posiłków
 5. Dieta wege (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal) – od 1 do 5 posiłków
 6. Dieta wege+ryba (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal/2500kcal) – od 1 do 5 posiłków
 7. Dieta bez glutenu i nabiału (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal/2500kcal/3000kcal/3500kcal) – od 1 do 5 posiłków
 8. Dieta Samuraja (1000 kcal/1200/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/ 2200 kcal/ 2500 kcal/ 3000 kcal/ 3500 kcal) – od 1 do 5 posiłków
 9. Dieta Hashimoto (1000 kcal/1200/kcal/1500 kcal/1800 kcal/2000 kcal/2200 kcal/2500kcal) – od 1 do 5 posiłków
 10. Charakterystyka poszczególnych Produktów dostępna jest na stronie internetowej www.cudimiod.pl.
 11. Przykładowe menu znajduje się na stronie internetowej www.cudimiod.pl w zakładce “Menu”. Menu znajdujące się na stronie internetowej jest przykładowe. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany menu.
 12. Każda dieta z oferty Cud i Miód Catering to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
 13. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Cud i Miód Catering („Cennik”), dostępnym pod adresem www.cudimiod.pl (zakładka „cennik”).
 14. Klient uprawniony jest do jednorazowego złożenia zamówienia na Dietę testową. Dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje dieta Cud i Miód Catering. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie. Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona po weryfikacji.

§ 4.2. Składanie zamówień

 1. Składanie Zamówienia jest możliwe:
 2. Za pośrednictwem Konta Klienta,
 3. Za pośrednictwem Sklepu bez zakładania Konta Klienta,
 4. Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres: [email protected]
 5. Telefonicznie z potwierdzeniem mailowym klienta pod nr tel.: 515 751 003 (składanie zamówień telefonicznie jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sprzedający zastrzega, iż zamówienia nie mogą być składane za pośrednictwem SMS.

 

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien każdorazowo wskazać:
 2. Dietę, kaloryczność, ilość posiłków w ciągu dnia,
 3. Imię i nazwisko,
 4. Adres dostawy Produktu, w tym również dane dostępowe (np. kody dostępu),
 5. Daty na które zamawiana jest dieta (Harmonogram),
 6. Informacje nt. nietolerancji pokarmowych lub alergii pokarmowych Klienta.
 7. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest:
 8. Zaakceptować niniejszy Regulamin,
 9. Zaakceptować Politykę Prywatności.
 10. Zamówienia nie spełniające warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej nie będą realizowane.
 11. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.
 12. Zamówienia mogą być składane na maksymalnie 60 dni przed datą dostawy Produktu oraz nie później niż na dzień przed pierwszym terminem realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących płatności.
 13. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 2 lit. e powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Cud i Miód Catering za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Cud i Miód Catering o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

§ 4.3. Płatności

 1. Sprzedający udostępnia następujące metody płatności za Produkty:
 2. Za pośrednictwem udostępnionej przez Sprzedającego w Sklepie metody płatności elektronicznej (Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu),
 3. Przelew tradycyjny (wszystkie sposoby składania Zamówień),
 4. bonem zakupionym bądź otrzymanym od Cud i Miód Catering, zwanym dalej voucherem lub kartą podarunkową.
 5. Płatności powinny być realizowane przez Klienta w taki sposób, by:
 6. W przypadku płatności realizowanej zgodnie z ust. 1 lit. a powyżej – by płatność została zaksięgowana przez Sprzedającego do godz. 0:00 na dzień przed planowaną dostawą,
 7. W przypadku płatności realizowanej zgodnie z ust. 1 lit. b powyżej – by płatność została zaksięgowana przez Sprzedającego lub by Klient przesłał Sprzedającemu potwierdzenie płatności do godz. 16.00 z dodatkowym jednodniowym wyprzedzeniem (tj. dostawa ma rozpocząć się w środę – księgowanie lub przesłanie potwierdzenia płatności – do poniedziałku do godz. 16.00),
 8. W przypadku naruszenia ust. 2 powyżej, wskazany przez Klienta Harmonogram ulega przesunięciu o odpowiednią ilość dni. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje roszczenie o skrócenie Harmonogramu.

§ 4.4. Realizacja zamówień

 1. Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz dołączoną informacją o rodzaju posiłku, wartościach odżywczych, warunkach przechowywania oraz alergenach.
 2. Dostawy realizowane są na adres wskazany w Zamówieniu.
 3. Dostawy realizowane są w dni robocze oraz w soboty. Dostawy nie są realizowane w niedziele (zamówienia weekendowe realizowane są na dwa dni z góry). Dostawy mogą być realizowane w dni ustawowo wolne od pracy, według decyzji Sprzedającego. Sprzedający informuje o możliwości realizowania dostaw w dni wolne od pracy z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 2:00- 10:00 oraz 18:00-23:00.
 5. W razie nieodebrania przez Klienta Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.08:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 6. Cud i Miód nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Produktu spowodowaną siłą wyższą.
 • 4.5. Zmiana i anulowanie zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do wymiany Produktów lub zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Cud i Miód Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 08: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.
 3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Cud i Miód Catering telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Cud i Miód Catering) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.
 6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 08:00 dnia poprzedzającego dostawę.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§ 4.6. Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Ze względu na krótki termin przydatności Produktów, zgłoszenie „Reklamacja” po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: [email protected]
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Cud i Miód Catering poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 4. W razie stwierdzenia przez Cud i Miód Catering, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Cud i Miód Catering poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 5. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 4 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Cud i Miód Catering, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Cud i Miód Catering należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Cud i Miód Catering.

§ 4.7. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta

 1. Ze względu na fakt, iż Produkty podlegające sprzedaży na podstawie niniejszej Umowy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 4) ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 5 Polubowne załatwienie sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.